Morsmordre
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.
Wydarzenia


Ekipa forum
Postaci zależne i niezależne
AutorWiadomość
Postaci zależne i niezależne [odnośnik]15.06.16 18:59
Postaci zależne i niezależne
Postaci zależne
Aby stworzyć postać zależną, należy zakupić taka możliwość w sklepiku mistrza gry.

Postać zależna jest postacią będącą fragmentem przedstawionego świata, która jest w jakiś sposób fabularnie uzależniona od postaci gracza. Może być to - przykładowo - członek rodziny, opiekun dziecka, ochroniarz, podwładny. Pomiędzy postacią zależną a postacią gracza musi istnieć stosunek zależności, który uzasadnia działanie postaci zależnej na korzyść postaci gracza, od której jest zależna.

Taka postać jest sterowana przez gracza, od którego jest zależna i w zależności od łączących te postaci kontaktów może wykonywać polecenia tej postaci lub wykonywać na jej rzecz przysługi.

Postać zależna posiada statystyki i biegłości. Na start otrzymuje 20 punktów biegłości mniej niż postać gracza na start i 5 punktów mniej statystyk niż postać gracza na start. Może jednak te statystyki i biegłości rozwijać przy pomocy punktów doświadczenia postaci gracza, od którego jest zależna i za fabularnym uzasadnieniem zgodnym z jej ogólnym konceptem, który bierze pod uwagę pozycję, profesję i wiek tej postaci. Żadne biegłości postaci zależnej nie mogą osiągnąć maksymalnego dostępnego poziomu.

Postać taka może zarabiać punkty majętności zgodnie ze swoim statusem majątkowym, lecz wówczas robi to w ramach limitu przysługującego postaci, od której jest zależna (wątki z pracą rozegrane przy pomocy lusterka są rozliczane w ramach limitu 5 przysługującego postaci, podobnie jest z opowiadaniami, jednak w takim przypadku postać gracza nie otrzymuje za nie ani PD ani PM - dozwolone jest jednak, za fabularnym uzasadnieniem, wsparcie przy pomocy tych środków postaci gracza, od którego dana postać jest zależna). Postać zależna może wydawać swoje środki również na inwestycje. Skrytkę bankową takiej postaci gracz prowadzi pod jej kartą.

Wydanie dyspozycji takiej postaci wystarczy rozegrać w pojedynczym opowiadaniu, mistrz gry będzie respektował istotę wydanych dyspozycji i uzna, że postać zależna się ich podjęła. Postacią można też kierować w trakcie rozgrywanych przez siebie wątków, respektując ją jako oddzielną postać w wątku. W wątkach z udziałem mistrza gry decyzję za tę postać podejmuje gracz, od którego postać jest zależna.

Należy pamiętać, że postać zależna jest postacią, która tak jak wszystkie inne może zostać mniej lub bardziej poważnie zraniona, a nawet pozbawiona życia, kiedy znajdzie się w sytuacji zagrożenia.

Postaci niezależne
Postacią niezależną jest postać, która nie znajduje się we władaniu gracza, ale wciąż pozostaje częścią wykreowanego świata. Przykładem takiej postaci jest Minister Magii lub Lord Voldemort. Postaci nie są przypisane żadnej konkretnej osobie, a ich działaniami kieruje mistrz gry. Gracze nie mają wpływu na motywacje ani podejmowane przez te postaci działania.

Zasady dodawania nowych postaci
Chęć spreparowania opisu należy zgłosić dowolnemu mistrzowi gry i omówić z nim swoje zamierzenia. Opisywana postać może być postacią zarówno zależną jak i niezależną. W przypadku postaci zależnej należy uzupełnić również część mechaniczną karty postaci. Dla zobrazowania takiej postaci można, lecz nie trzeba użyć fotografii - nie może być to jednak fotografia celebryty i nawet wówczas nie stanowi rezerwacji (postać gracza zawsze może wziąć ją dla siebie). Dopuszczalne jest stworzenie każdej postaci, również poszukiwanej (w przypadku odnalezienia poszukiwanej postaci opis zostaje przesunięty do archiwum) oraz bardziej zaangażowanej w fabułę ogólną forum (szefowie Departamentów Ministerstwa Magii, ordynatorzy Szpitala Świętego Munga) lub prywatną (np. członkowie rodziny postaci). Opis musi mieścić się w przedziale 400-750 słów (z wyłączeniem części mechanicznej).

W przypadku postaci zależnych dodatkową informacją jest informacja o tym, jakie powiązania dokładnie łączą ją z postacią gracza, od którego jest zależna. Gracz może pod kartą postaci prowadzić notatki, w tym relacje postaci zależnej.

Kody

Postać niezależna

Kod:
<div class="ramka"><div class="ramkwew"><h15>Imię i nazwisko</h15><h14>Metryka</h14>
[b]Czystość krwi[/b]:
[b]Zajęcie[/b]:
[b]Status majątkowy[/b]:
[b]Data urodzenia[/b]:
[b]Wzrost[/b]:
[b]Waga[/b]:
[b]Cechy charakterystyczne[/b]:

<h14>Wygląd</h14>

<h14>Biografia</h14>

<h14>Ciekawostki</h14></div></div>

Postać zależna

Kod:
<div class="ramka"><div class="ramkwew"><h15>Imię i nazwisko</h15><h14>Metryka</h14>
[b]Czystość krwi[/b]:
[b]Zajęcie[/b]:
[b]Data urodzenia[/b]:
[b]Wzrost[/b]:
[b]Waga[/b]:
[b]Cechy charakterystyczne[/b]:

<h14>Wygląd</h14>

<h14>Biografia</h14>

<h14>Ciekawostki</h14>

<h14>Powiązania</h14>
Miejsce na opis relacji łączących jej z postacią, od której postać jest zależna.

<table class="tblz" id="exp"><tr><td colspan="3">Statystyki i biegłości</td></tr><tr><td id="exp2">Statystyka</td><td id="exp2">Wartość</td><td id="exp2">Bonus</td></tr><tr><td>OPCM:</td><td><!--

Uwaga! uzupełniaj wyłącznie kod znajdujący się wewnątrz strzałek -> <-

Wartość statystyki OPCM: --> 0 <!--

--></td><td><!--

Bonus do OPCM (chodzi o stały bonus z przedmiotów): --> Brak <!--

--></td></tr><tr><td>Uroki:</td><td><!--

Wartość statystyki Uroków: --> 0 <!--

--></td><td><!--

Bonus do Uroków: --> Brak <!--

--></td></tr><tr><td>Czarna magia:</td><td><!--

Wartość statystyki Czarnej magii: --> 0 <!--

--></td><td><!--

Bonus do Czarnej magii: --> Brak <!--

--></td></tr><tr><td>Magia lecznicza:</td><td><!--

Wartość statystyki Magii leczniczej: --> 0 <!--

--></td><td><!--

Bonus do Magii leczniczej: --> Brak <!--

--></td></tr><tr><td>Transmutacja:</td><td><!--

Wartość statystyki Transmutacji: --> 0 <!--

--></td><td><!--

Bonus do Transmutacji: --> Brak <!--

--></td></tr><tr><td>Eliksiry:</td><td><!--

Wartość statystyki Eliksirów: --> 0 <!--

--></td><td><!--

Bonus do Eliksirów: --> Brak <!--

--></td></tr><tr><td>Sprawność:</td><td><!--

Wartość statystyki sprawności: --> 0 <!--

--></td><td><!--

Bonus do sprawności: -->Brak <!--

--></td></tr><tr><td>Zwinność:</td><td><!--

Wartość statystyki zwinności: --> 0 <!--

--></td><td><!--

Bonus do zwinności: -->Brak <!--

--></td></tr><tr><td id="exp2">Język</td><td id="exp2">Wartość</td><td id="exp2">Wydane punkty</td></tr><tr><td>Język ojczysty:<!--

Język ojczysty postaci: --> angielski <!--

--></td><td>II</td><td>0</td></tr><tr><td><!--

Nazwa biegłości: -->Dodatkowy język<!--

--></td><td><!--

Poziom biegłości: -->I lub II<!--

--></td><td><!--

Wydane punkty: -->1 lub 2<!--

--></td></tr><tr><td id="exp2">Biegłości podstawowe</td><td id="exp2">Wartość</td><td id="exp2">Wydane punkty</td></tr><tr><td><!--

Nazwa biegłości: -->Nazwa  biegłości<!--

--></td><td><!--

Poziom biegłości: -->I, II, III lub IV<!--

--></td><td><!--

Wydane punkty: -->2, 10, 25 lub 40<!--

--></td></tr><tr><td><!--

Nazwa biegłości: -->Nazwa  biegłości<!--

--></td><td><!--

Poziom biegłości: -->I, II, III lub IV<!--

--></td><td><!--

Wydane punkty: -->2, 10, 25 lub 40<!--

--></td></tr><tr><td id="exp2">Biegłości specjalne</td><td id="exp2">Wartość</td><td id="exp2">Wydane punkty</td></tr><tr><td><!--

Nazwa biegłości: -->Nazwa  biegłości<!--

--></td><td><!--

Poziom biegłości: -->zależne<!--

--></td><td><!--

Wydane punkty: -->zależne<!--

--></td></tr><tr><td><!--

Nazwa biegłości: -->Nazwa  biegłości<!--

--></td><td><!--

Poziom biegłości: -->zależne<!--

--></td><td><!--

Wydane punkty: -->zależne<!--

--></td></tr><tr><td id="exp2">Biegłości fabularne</td><td id="exp2">Wartość</td><td id="exp2">Wydane punkty</td></tr><tr><td><!--

Nazwa biegłości: -->Rozpoznawalność <!--

--></td><td><!--

Poziom biegłości: -->I<!--

--></td><td><!--

Wydane punkty: -->0<!--

--></td></tr><tr><td><!--

Nazwa biegłości: -->Brak <!--

--></td><td><!--

Poziom biegłości: -->-<!--

--></td><td><!--

Wydane punkty: -->0<!--

--></td></tr><tr><td id="exp2">Sztuka i rzemiosło</td><td id="exp2">Wartość</td><td id="exp2">Wydane punkty</td></tr><tr><td><!--

Nazwa biegłości: -->Nazwa  biegłości<!--

--></td><td><!--

Poziom biegłości: -->I, II lub III<!--

--></td><td><!--

Wydane punkty: -->½, 7 lub 25<!--

--></td></tr><tr><td><!--

Nazwa biegłości: -->Nazwa  biegłości<!--

--></td><td><!--

Poziom biegłości: -->I, II lub III<!--

--></td><td><!--

Wydane punkty: -->½, 7 lub 25<!--

--></td></tr><tr><td id="exp2">Aktywność</td><td id="exp2">Wartość</td><td id="exp2">Wydane punkty</td></tr><tr><td><!--

Nazwa biegłości: -->Nazwa  biegłości<!--

--></td><td><!--

Poziom biegłości: -->I, II lub III<!--

--></td><td><!--

Wydane punkty: -->½, 7 lub 25<!--

--></td></tr><tr><td><!--

Nazwa biegłości: -->Nazwa  biegłości<!--

--></td><td><!--

Poziom biegłości: -->I, II lub III<!--

--></td><td><!--

Wydane punkty: -->½, 7 lub 25<!--

--></td></tr><tr><td id="exp2">Genetyka</td><td id="exp2">Wartość</td><td id="exp2">Wydane punkty</td></tr><tr><td><!--

Nazwa biegłości: -->Genetyka (jasnowidz, półwila, wilkołak lub brak)<!--

--></td><td><!--

Poziom biegłości: -->-<!--

--></td><td><!--

Wydane punkty: -->0<!--

--></td></tr><tr><td id="exp2"colspan="3"><!--

Reszta punktów, jaka została po rozdysponowaniu startowych 70: -->Reszta: 0<!--

--></td></tr></table></div></div>
Mistrz gry
Zawód : naczelny mąciciel
Wiek : odwieczny
Czystość krwi : n/d
Stan cywilny : n/d
Do you wanna live forever?
OPCM : X
UROKI : X
ALCHEMIA : X
UZDRAWIANIE : X
TRANSMUTACJA : X
CZARNA MAGIA : X
ZWINNOŚĆ : X
SPRAWNOŚĆ : X
Genetyka : Czarodziej
Postaci zależne i niezależne Tumblr_mduhgdOokb1r1qjlao4_500
Konta specjalne
Konta specjalne
http://morsmordre.forumpolish.com/ http://morsmordre.forumpolish.com/t475-sowa-mistrza-gry#1224 http://morsmordre.forumpolish.com/ http://morsmordre.forumpolish.com/ https://www.morsmordre.net/t2762-skrytki-bankowe-czym-sa#44729 http://morsmordre.forumpolish.com/f124-woreczki-z-wsiakiewki
Postaci zależne i niezależne
Szybka odpowiedź
Uprawnienia

Nie możesz odpowiadać w tematach