Morsmordre
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.
Wydarzenia


Ekipa forum
Login:

Hasło:

Ministerstwo Magii
AutorWiadomość
Ministerstwo Magii [odnośnik]07.07.15 0:44
Ministerstwo Magii

Ministerstwo Magii jest potężną aparaturą, która reguluje wszystkie prawa rządzące czarodziejskim światem. Zatrudnia setki czarodziejów, choć wielu z nich w swojej pracy nawet nie widuje samego budynku Ministerstwa, pracując wyłącznie w terenie lub w powiązanych z Ministerstwem placówkach. Wybierając zawód w Ministerstwie, dobrze się nad nim zastanów. Zamiast suchego wpisania do rubryczki zawodu słowa „pracownik”, postaraj się obmyślić, czym naprawdę zajmuje się twoja postać – jeśli odnajdziesz jej miejsce w magicznym świecie, o wiele łatwiej będzie ci się w nią potem wczuć.Spis treści


Minister Magii i Personel Pomocniczy
Departament, w skład którego wchodzi najważniejsza jednostka decyzyjna Państwa - Minister Magii. Personel Pomocniczy składa się z Doradcy Ministra Magii, Starszego Podsekretarza Ministra Magii i Młodszego Asystenta Ministra Magii.


Brytyjski Minister MagiiMinister Magii zajmuje najwyższą pozycję w Brytyjskim Ministerstwie Magii. Wybierany jest co sześć lat przez Wizengamot spośród zgłoszonych kandydatów. Swoją kandydaturę może wysunąć każdy pracownik Ministerstwa Magii powyżej 30 roku życia, lecz wiadome jest, że bez odpowiedniego poparcia, programu wyborczego i kompetencji nikt nie jest traktowany poważnie. Podczas kadencji Ministra Magii wspiera Starszy Podsekretarz i Młodszy Asystent. Do głównych zadań Ministra Magii należy wykonywanie ustaw, wydawanie rozporządzeń, kontrola i koordynacja pracy administracji departamentów, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego magicznego świata, sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Do zakresu działania Ministra należą także sprawy analizy aktów normatywnych i innych dokumentów dotyczących gospodarki, a szczególnie planowania i realizacji dochodów i wydatków budżetu Ministerstwa i podlegających mu instytucji. Minister Magii obecny jest także podczas każdej z rozpraw Wizengamotu.
Obecny Minister Magii: Cronus Malfoy.


Starszy Podsekretarz Ministra MagiiDruga osoba najważniejsza w całym Ministerstwie zaraz po Ministrze Magii. Osoba na tym stanowisku pełni swoją funkcję podczas kadencji danego Ministra. Co sześć lat następuje nabór Starszego Podsekretarza Ministra Magii w drodze konkursu, który ma na celu wyłonienie kandydata o największej wiedzy i najwyższych kwalifikacjach, predyspozycjach i zdolnościach ogólnych, niezbędnych do wykonywania obowiązków Starszego Podsekretarza Ministra Magii.
Najważniejszym obowiązkiem jest świadczenie profesjonalnego poradnictwa Ministrowi Magii. W ramach ustalonego zakresu czynności Starszy Podsekretarz Ministra Magii dokonuje w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i jest uprawniony do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także upoważniany do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych. Dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń oraz zapytań. Do innych obowiązków należy zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowanie planu działalności na rok następny, sporządzanie sprawozdania z wykonanego planu działalności i składanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok. Wykonuje również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra. Starszy Podsekretarz Ministra Magii zastępuje Ministra w okresie przez niego ustalonym lub w wypadku wcześniejszej zmiany osoby na zajmowanym stanowisku.


Młodszy Asystent Ministra MagiiTo stanowisko obsadzane jest przez samego Ministra Magii, który wybiera swojego Asystenta spośród pracowników Ministerstwa Magii - najczęściej są to młodzi stażyści. Kandydat przechodzi dwumiesięczny Staż Asystencki, mający na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności Młodszego Asystenta Ministra Magii. Do jego zadań należy przede wszystkim ustalanie harmonogramu, porządkowanie i wysyłanie korespondencji, sporządzanie protokołów, a także asystowanie Ministrowi podczas wszelkich obrad.


Biuro DezinformacjiBiuro Dezinformacji do 1 kwietnia 1957 roku funkcjonowało jako część Departamentu Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami, a jego głównym zadaniem było ukrywanie faktu istnienia magicznych stworzeń przed światem mugolskim. Obecnie pracownicy biura są odpowiedzialni przede wszystkim za szeroko pojętą propagandę - dbają o wizerunek Ministerstwa Magii w magicznym świecie, pilnują przedstawiania wydawanych dekretów i podejmowanych decyzji w jak najkorzystniejszym świetle, blisko współpracują też z magicznymi mediami, np. redakcją Walczącego Maga. Czujnie śledzą wydarzenia mające miejsce w Wielkiej Brytanii i błyskawicznie reagują na każdy zwrot akcji, tworząc najbardziej przychylną dla rządzących wersję prawdy.Departament Przestrzegania Prawa Czarodziejów
Zajmuje się przede wszystkim wykrywaniem przestępstw i ściganiem sprawców. Sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz nadzór pod kątem prawnym nad wszystkimi pozostałymi Departamentami – za wyjątkiem Departamentu Tajemnic.


Brygada UderzeniowaSkłada się z czarodziejów wysoko wykwalifikowanych, wyszkolonych do tropienia i likwidacji jednostek najgroźniejszych, oskarżonych o dokonanie najokrutniejszych zbrodni. Brygada Uderzeniowa powstała w miejsce dawnego Biura Aurorów, które po buncie w trakcie Bezksiężycowej Nocy odłączyło się od Ministerstwa Magii w całości. Obecnie jej członkowie zajmują się przede wszystkim poszukiwaniem i neutralizowaniem wyżej postawionych zwolenników Harolda Longbottoma oraz czarodziejów powiązanych z Zakonem Feniksa.


Departament Substancji OdurzającychZajmuje się regulacjami związanymi z handlem, importem i eksportem napojów alkoholowych, a także wykrywaniem, konfiskatą i zapobieganiem rozpowszechniania innych substancji psychoaktywnych takich jak diabelskie ziele czy sproszkowane pazury smoka.


Urząd Niewłaściwego Użycia CzarówOd czasu odrzucenia Kodeksu Tajności, urząd nie prowadzi już interwencji mających na celu zachowanie istnienia magicznego świata w tajemnicy przed mugolami, skrupulatnie weryfikuje jednak, czy po magię nie sięgają czarodzieje do tego nieuprawnieni. Zajmuje się egzekwowaniem przestrzegania zakazu korzystania z magii przy użyciu różdżek, które nie zostały zarejestrowane przez Komisję Rejestracji Różdżek, a także sprawuje kontrolę nad siecią Namiaru, która wykrywa korzystanie z magii przez osoby niepełnoletnie.


Urząd Niewłaściwego Użycia Produktów MugoliZajmuje się wykrywaniem przedmiotów, które po zaczarowaniu trafiają w ręce mugoli oraz usuwaniem skutków podobnych zdarzeń. Pracownicy uczestniczą również w procedurze wyłączania z obiegu przedmiotów czarnomagicznych. Współpracują również z Departamentem Transportu Magicznego kontrolując świstokliki.


Służby Administracyjne WizengamotuZajmują się obowiązkami biurowymi Wizengamotu. Spisują protokoły, tworzą stenogramy, zajmują się harmonogramami rozpraw oraz selekcją dokumentów.


Patrol EgzekucyjnyEgzekutorzy zajmują się wykrywaniem przestępstw i ściganiem przestępców, których czyny nie kwalifikują się pod pozostałe jednostki Departamentu. Porównywany do mugolskiej policji.


Wiedźmia Straż Porównywana do mugolskiej agencji wywiadu złożona jest z osób, których zadaniem jest obserwacja i zbieranie informacji; zwiadowcy i szpiedzy, bez których praca pozostałych jednostek byłaby znacznie utrudniona.


Komisja Rejestracji RóżdżekZostała powołana do życia 1 kwietnia 1957 roku, po oficjalnym zamknięciu Londynu dla niemagicznych i ich potomków. Początkowo jej celem było przeprowadzenie rejestracji różdżek całego magicznego społeczeństwa Wielkiej Brytanii, dlatego na potrzeby trwającej rok akcji przeznaczono wszystkie pomieszczenia dawnego Biura Aurorów. Po zakończeniu powszechnej rejestracji, liczbę członków komisji znacznie zmniejszono, a samej komisji przydzielono niewielkie biuro przy Urzędzie Niewłaściwego Użycia Czarów. Do jej zadań należy rejestracja i dostarczanie dokumentów młodym czarodziejom dokonującym zakupu pierwszej różdżki, wydawanie i cofanie zgody na jej posiadanie (np. na skutek oskarżenia o łamanie czarodziejskiego prawa), a także rozpatrywanie wyjątkowych wniosków o rejestrację różdżek u czarodziejów pełnoletnich, którzy z różnych przyczyn nie złożyli ich wcześniej.Departament Magicznych Wypadków i Katastrof
Departament odpowiedzialny za naprawianie szkód spowodowanych magicznymi wypadkami, w swoich działaniach wspomaga Klinikę Magicznych Chorób i Urazów Świętego Munga. Także przez ten departament przechodzą wszystkie decyzje administracyjne i dyrektywy związane z uzdrowicielstwem i alchemią.
Między pierwszym kwietnia a szóstym listopada 1956 roku departament nosił nazwę Departamentu Kontroli Magicznej.

Czarodziejskie Pogotowie Ratunkowe Czarodziejskie Pogotowie Ratunkowe składa się z wykwalifikowanych czarodziejów, których zadaniem jest niesienie pomocy czarodziejom i czarownicom pokrzywdzonym przez zaklęcia, eliksiry. Najczęściej wezwania dotyczą nieletnich czarodziejów, którzy nie wiedzą, jak kontrolować swoją magię, a także tych doświadczonych, którzy najzwyczajniej przecenili swoje możliwości nad zamiary. Przy wybuchach kociołków, samoporażeniach różdżkami najczęściej wystarczyła doraźna interwencja wykwalifikowanego personelu pogotowia, lecz przy większych obrażeniach, urazach na imprezach masowych, a także w wypadku wszelkich chorób zakaźnych, pokiereszowania przez magiczne zwierzęta lub podczas pojedynków, a nawet w przypadku urazów magipsychiatrycznych, to właśnie na nich spadała odpowiedzialność bezpiecznego dostarczenia poszkodowanych do Szpitala, gdzie otrzymają profesjonalną pomoc.


Kwatera Główna AmnezjatorówAmnezjatorowie nazywani są często mistrzami Obliviate, jako że z zasady interweniują tam, gdzie potrzebna jest modyfikacja pamięci. Przed odrzuceniem Kodeksu Tajności ich praca powiązana była przede wszystkim z mugolami, gdyż przy ścisłej współpracy z Komitetem Łagodzenia Mugoli i Urzędem Łączności z Mugolami, dbali o utrzymanie czarodziejskiego świata w sekrecie przed niemagicznymi. Obecnie ich głównym zadaniem jest niesienie pomocy czarodziejom, którzy stali się świadkami zdarzeń silnie wpływających na psychikę. Zadaniem Amnezjatorów jest także usunięcie szkód w otoczeniu spowodowanych użyciem silnego zaklęcia. Nieoficjalnie, przy współpracy z Niewidzialnym Oddziałem Zadaniowym, Amnezjatorzy dbają też o to, by zbrodnie i występki popełnione przez czarodziejów powiązanych z Ministerstwem Magii nie ujrzały nigdy światła dziennego.


Komitet Łagodzenia MugoliPrzed wybuchem wojny zadaniem komitetu było przede wszystkim wykrywanie i niwelowanie przypadków ujawnienia magicznego świata przed mugolami na skutek magicznych wydarzeń. Po 1 kwietnia 1957 roku liczebność należących do niego członków znacznie się zmniejszyła; ci, którzy pozostali, zajmują się śledzeniem działalności mugoli na terenie kraju, a następnie przekazują informacje o incydentach z udziałem niemagicznych odpowiednim organom ścigania - zazwyczaj patrolom egzekucyjnym.


Niewidzialny Oddział ZadaniowyCzłonkowie oddziału, jak sama nazwa wskazuje, znani są z działania w ukryciu, w sposób, który pozostaje niezauważalny dla zwykłych obywateli. Przed odrzuceniem Kodeksu Tajności zajmowali się przede wszystkim ukrywaniem magicznego świata przed mugolami, dbając o to, by magiczne stworzenia nie zapuszczały się na tereny zajmowane przez niemagicznych, kontrolując rozprzestrzenianie się magicznej roślinności i niwelując skutki innych naruszeń kodeksu. Obecnie oddział nadal działa, ale praca jego członków ma nieco inny charakter: wciąż zajmują się oni ukrywaniem magicznych miejsc, ma to na celu jednak przede wszystkim ich ochronę przed wrogimi oddziałami mugoli oraz buntowników. Niewidzialny Oddział Zadaniowy dba o zabezpieczanie czarodziejskich imprez i uroczystości, ukrywa także hodowle smoków, większe magiczne budynki (takie jak szpitale czy szkoły magii), nadając im wygląd odstraszający niemagicznych obywateli, bądź całkowicie maskuje obecność mniejszych lokali, domów czy - jak w przypadku Błędnego Rycerza - pojazdów. Zadaniem tego oddziału jest także obłożenie miejsc zaklęciem nienanoszalności, niepozwalającym na naniesienie położenia na mapę. Przy współpracy z Kwaterą Główną Amnezjatorów, oddział zajmuje się też - nieoficjalnie - dbaniem o to, by zbrodnie i występki popełnione przez czarodziejów powiązanych z Ministerstwem Magii nigdy nie ujrzały światła dziennego. 


Urząd Łączności z MugolamiUrząd oficjalnie zawiesił swoją działalność 1 kwietnia 1957 roku, po zerwaniu dyplomatycznych stosunków z władzami mugolskimi.


Służby AdministracyjneW tym urzędzie ustanawia się nowe decyzje administracyjne i dyrektywy związane z uzdrowicielstwem i alchemią. Tu sprawdza się kompetencje kandydatów na ordynatorów, dyrektorów szpitali przed dopuszczeniem ich kandydatury, ustanawia się skład uzdrowicielskiej i alchemicznej komisji dyscyplinarnej, która decyduje o karze za błędy w wykonywanym zawodzie. W celach porządkowych został stworzony spis pełnoprawnych uzdrowicieli i stażystów, wobec czego to właśnie tu wymierza i egzekwuje się kary za prowadzenie nielegalnej, niepotwierdzonej kompetencjami działalności uzdrowicielskiej. Pracownicy tego urzędu rozdzielają środki pieniężne pomiędzy placówki, wdrążają w życie nowe pomysły, mające na celu usprawnienie lecznic. Kandydaci na ministerialnych alchemików lub chcący potwierdzić swoje kompetencje nabyte za granicą, muszą zgłosić się właśnie tutaj na egzamin i nieobowiązkowy, półtoraroczny kurs poprzedzający.Departament Kontroli Nad Magicznymi Stworzeniami
Jest drugim największym departamentem brytyjskiego Ministerstwa Magii. Zajmuje się studiami nad magicznymi stworzeniami, ale również ich regulacją prawną oraz kontrolą. Oprócz trzech wydziałów – Zwierząt, Istot i Duchów – obejmuje również Biuro Dezinformacji.


Wydział Istot Roztacza opiekę nad wszystkimi magicznymi stworzeniami, które zostały zakwalifikowane, zgodnie z prawem Grogana Kikuta, do grona Istot, to znaczy są obdarzone wystarczającą inteligencją, by zrozumieć prawa rządzące magiczną społecznością oraz być współodpowiedzialnymi przy ustanawianiu tych praw.


Urząd Łączności z GoblinamiZajmuje się utrzymywaniem poprawnych stosunków między czarodziejami i goblinami. Jego pracownicy rozpatrują wszelkie skargi dotyczące ich relacji, w tym relacji biznesowych, oraz egzekwują od nich przestrzegania obowiązującego prawa, jednocześnie nie chcąc dopuścić do kolejnej rebelii. Muszą mieć opanowany w dobrym stopniu język gobliński oraz znać historię i kulturę tych istot, by w trakcie rozmów nie popełnić żadnego nietaktu.


Biuro Przemieszczania Skrzatów DomowychJest odpowiedzialne za prowadzenie rejestru skrzatów domowych oraz kontrolę zmiany miejsca ich zatrudnienia. W przypadku śmierci ostatniego czarodzieja z danego rodu, Biuro zobowiązane jest znaleźć skrzatowi nowy dom. Zaś w przypadku zwolnienia ze służby, a tym samym ofiarowaniu skrzatowi wolności, pracownicy muszą usunąć taką istotę z rejestru. Praca ogranicza się do siedzenia w biurze.


Biuro Kontroli WampirówW przeciwieństwie do biura nadzorującego smoki, biuro to nie zajmuje się wyszukiwaniem wampirów, a jedynie interweniuje w sytuacji, gdy któryś z przedstawicieli postanowi odłączyć się od swoich i nawiązać kontakt ze społecznością czarodziei. Jeśli mimo otrzymanego ostrzeżenia taki wampir nie zamierza wrócić do ukrycia, bądź – co gorsza – okaże się agresywny, o pomoc prosi się Brygadę Ścigania Wilkołaków.


Wydział ZwierzątZajmuje się wszelkimi problemami związanymi z magicznymi zwierzętami; bada je, klasyfikuje, a przy tym dba o zapewnienie czarodziejom bezpieczeństwa.  


Urząd Łączności z CentauramiW założeniu miał zajmować się utrzymywaniem dobrych relacji z centaurami, jednak nigdy nie pojawił się w nim żaden reprezentant ich społeczności. Po Ministerstwie Magii krąży żart, że gdy mówi się o zesłaniu do Urzędu Łączności z Centaurami, ma się na myśli zwolnienie danej osoby z pracy. Centaury, na znak protestu, zadecydowały o tym, by klasyfikować je do grona zwierząt, a nie istot, jak np. gobliny.


Biuro Wyszukiwania i Kontroli SmokówZajmuje się organizowaniem wypraw badawczych, mających na celu odnajdywanie smoków, a następnie przekazywanie ich do odpowiednich rezerwatów. Pod jurysdykcję biura pośrednio podlegają wszyscy pracownicy placówek chroniących, badających oraz oswajających smoki. Wymogi stawiane przed kandydatami na pracowników są wysokie – muszą wykazać się nieprzeciętną wiedzą, zimną krwią, a również niebywałą sprawnością fizyczną.


Komisja Likwidacji Niebezpiecznych StworzeńJest odpowiedzialna za likwidowanie zwierząt, które zostaną uznane za niebezpieczne, zagrażające życiu czarodziejów. Jej nieliczni pracownicy nazywani są egzekutorami lub katami.


Rejestr WilkołakówStosunkowo niedawny twór, mający na celu stworzenie listy wszystkich znanych wilkołaków w Wielkiej Brytanii. Żaden likantrop nie zgłosił się do urzędu z własnej woli, lękając się konsekwencji wyjścia z ukrycia, dlatego wszelkie nazwiska, które zostały wpisane w rejestr, zostały przekazane urzędnikom przez Brygadę Ścigania Wilkołaków.


Brygada Ścigania WilkołakówJednostka specjalna, której celem jest wyłapywanie wilkołaków i, w teorii, według prawa, izolowanie ich od społeczeństwa. Łowcy są przy tym, w sytuacji ekstremalnego zagrożenia życia, uprawnieni do zabijania likantropów, dlatego zdecydowania większość polowań kończy się brutalnym przelewem krwi. Pracowników spotykają liczne testy sprawnościowe, do tego stałe kontrole magipsychiatryczne.


Biuro Doradztwa w Zwalczaniu SzkodnikówJego pracownicy zajmują się pomocą czarodziejom, których domy zostały dotknięte inwazją korniczaków, chropianków czy innych magicznych szkodników. Dysponują stadem ogarów albinosów, które pomagają im w odpędzaniu kołkogonów od farm dotkniętych ich epidemią. Oprócz doraźnej pomocy, biuro oferuje też dokształcanie w materii zapobiegania.


Ghulowy Zespół ZadaniowyWzywany jest w sytuacji, gdy ghule zostają zaobserwowane w pobliżu obszarów mieszkalnych i zaczynają stanowić zagrożenie dla ich mieszkańców. Zespół próbuje również dociekać, czy aktywności ghuli nie jest spowodowana nielegalnymi czarnomagicznymi eksperymentami. Podlega pod Biuro Doradztwa w Zwalczaniu Szkodników.


Wydział DuchówZajmuje się wszelkimi problemami związanymi z duchami. Został dla nich utworzony odrębny wydział, ponieważ sprzeciwiały się włączania ich w grono „istot”, nazywając się czymś zupełnie odrębnym, „post-istotami”. Pracownicy Wydziału Duchów rozpatrują wszelkie skargi dotyczące nawiedzania czarodziejów przez zbłąkane dusze, podejmując się roli mediatorów, rozwiązywania sporu z uwzględnieniem potrzeb jego obu stron.
Departament Międzynarodowej Współpracy Czarodziejów
Zajmuje się koordynacją i kierownictwem nad międzynarodową współpracą czarodziejów; stanowi połączenie pomiędzy magicznymi ministerstwami różnych krajów.


Międzynarodowa Komisja Handlu MagicznegoZajmuje się regulacjami prawnymi odnośnie importu, eksportu i handlu międzynarodowego ingrediencjami, ziołami oraz magicznymi przedmiotami. Kontroluje granice, ustanawia i znosi embarga, wykrywa przemytnictwo. Podlegają jej celnicy.


Międzynarodowy Urząd Prawa CzarodziejówZajmuje się eliminacją rozbieżności pomiędzy prawem brytyjskim a ustanowionym przez MKCz, wdraża jej zalecenia oraz zajmuje się rozwiązywaniem sporów powstałych na gruncie różnic systemów prawnych różnych krajów. Pracują tu przede wszystkim znawcy prawa oraz ekonomiści.


Międzynarodowa Konfederacja Czarodziejów MKCzOrganizacja międzynarodowa mająca na celu utrzymanie pokoju zarówno pomiędzy państwami, jak i pomiędzy światem czarodziejów a mugoli. Stworzyła Kodeks Tajności obowiązujący na całym świecie, który chroni czarodziejów przed ujawnieniem się mugolom. Urzędnicy obowiązani do znajomości języków obcych, taktu, ogłady oraz nienagannej reputacji. Funkcjonariuszami MKCz są ambasadorzy w różnych krajach, będący przedstawicielami poszczególnych Ministerstw.
Chociaż konfederacja póki co oficjalnie nie zmieniła swojego stanowiska, to ze strony niektórych państw członkowskich coraz częściej słychać głosy popierające zniesienie Kodeksu Tajności i dążenie do zapewnienia czarodziejskiej dominacji nad mugolami.Departament Transportu Magicznego
Departament Transportu Magicznego jest odpowiedzialny za wszelkie aspekty związane z podróżowaniem czarodziejów. Pracownicy departamentu kontrolują świstokliki, sieć Fiuu, przedmioty latające i najpopularniejszą z magicznych transportów – teleportację.


Biuro Główne Sieci FiuuZajmuje się regulacją, powiększaniem i utrzymywaniem sieci Fiuu, a także rozprowadzaniem proszku Fiuu. Sieć stanowi każdy kominek w budynkach należących do czarodziejów, a ich połączenie między sobą umożliwia szybki i całkowicie bezpieczny transport pomiędzy lokalizacjami, możliwy także dla czarodziejów nieletnich. Urzędnicy mają prawo do monitorowania połączeń oraz do podłączania (po wcześniejszym rozpatrzeniu propozycji danego czarodzieja) sieci Fiuu do np. mugolskiego domu czy innego miejsca. Miejsca publiczne takie jak Szkoły Magii, szpitale, banki są wyłączone spoza sieci w celu bezpieczeństwa osób w nich przebywających, jednak czasowo, na specjalną prośbę, pracownicy Biura mogą udostępnić transport w ich obszarze. Ministerstwo Magii jest specjalnym przypadkiem, w którym użycie kominka tylko wyłącznie do Atrium jest dozwolone w godzinach urzędowaniu Ministerstwa dzięki wykorzystaniu specjalnego identyfikatora, który posiada każdy pracownik - jest to sposób ochrony przed potencjalnymi, nieproszonymi gośćmi; dla części pracowników - by nie blokować kominków - pozostają wejścia z większą kontrolą w postaci toalet, a dla gości, budka telefoniczna połączona z windą.


Zarząd Nadzoru MiotlarskiegoPracownicy Zarządu zajmują się testowaniem nowych modeli mioteł i ich zatwierdzaniem przed wypuszczeniem na rynek. Każda miotła przechodząca przez urząd dostaje indywidualny numer rejestracyjny. Miotły, przy których istnieje podejrzenie obciążenia szkodliwymi zaklęciami, zagrażającymi życiu i bezpieczeństwu właściciela jak i innych podróżujących, także przechodzą kontrolę i dodatkowe testy. Uszkodzona miotła może zostać skonfiskowana.


Urząd ŚwistoklikówJest odpowiedzialny za zarządzanie użytkowaniem i konserwacją świstoklików. Aby stworzyć świstoklik, trzeba uzyskać specjalne pozwolenie, wszelkie próby użycia nielegalnego użycia lub modyfikacji świstoklików kończą się procesem karnym prowadzonym przez Urząd Świstoklików. Urząd ten jest odpowiedzialny za rozstawienie i czas transportu czarodziejów świstoklikami w czasie imprez masowych takich jak np. Mistrzostwa Świata w Quidditchu.


Komisja Kwalifikacyjna TeleportacjiZajmuje się przeprowadzaniem kursów teleportacji oraz wydawaniem licencji na teleportację po ich zakończeniu. Licencja pozwala na swobodną teleportację w dowolnej chwili i do dowolnego miejsca w obrębie danego kraju. Minimalny wiek uzyskania licencji wynosi siedemnaście lat. Także w tym urzędzie szkoleni są instruktorzy, którzy nadzorują zarówno szkolenia w Szkołach Magii, jak i prywatne kursy w Ministerstwie Magii, nieobjęte programem nauczania dla osób, które nie otrzymały licencji lub nie przystąpiły do szkolenia podczas swojej obowiązkowej edukacji.Departament Magicznych Gier i Sportów
Departament Magicznych Gier i Sportów znajduje się na siódmym piętrze w Ministerstwie Magii, który, jak krążą plotki, jest jednym z najmniej zadbanych i najbardziej chaotycznych. Na ścianach porozwieszane są bowiem kolorowe plakaty drużyn Quidditcha, a pracownicy wydają się weseli i beztroscy. Departament zajmuje się regulowaniem spraw związanych ze sportem i organizacją imprez sportowych w świecie czarodziejskim.


Biuro od spraw Czarodziejskich Gier i SportówW skład biura wchodzą poszczególne zarządy odpowiadające za Gry i Sporty przegrywające popularnością z Quidditchem. Poszczególne oddziały mają za zadanie popularyzować nieznane lub zagraniczne magiczne dyscypliny, organizować turnieje oraz szkolić i wystawiać narodowe drużyny. Do takich zarządów należą: Zarząd Klubu Quodpota, Zarząd Klubu Wyścigów Miotlarskich/Wyścigów Koni Latających, Zarząd Klubu Magicznego Polo, Zarząd Klubu Niepopularnych Gier Miotlarskich, Zarząd Klubu Gargulkowego, Zarząd Klubu Szachowego.  
Mimo nacisku rodów szlachetnych, Urząd Magicznych Gier i Sportów nie wyróżnił takich gier jak Magiczne Polo czy Wyścigi na Koniach Latających, mimo to Kluby te otrzymują częstsze i wyższe dofinansowania o wiadomym pochodzeniu.  


Komisja Pojedynków CzarodziejówKomisja składająca się z dziesięciu emerytowanych Mistrzów, którzy odpowiadają za organizację turniejów oraz pilnowanie, aby ustalone wcześniej zasady były przestrzegane, w celu zachowania bezpieczeństwa podczas częstych rozgrywek. Wyznaczają sędziów, mianują i nagradzają zwycięzców, jest to elitarny krąg zasłużonych i wprawionych w pojedynkach czarodziejów. Każdy mianowany członkiem Komisji pełni swoją służbę dożywotnio, z wyjątkiem sytuacji, gdy złamie prawo Czarodziejskie; na jego miejsce zostaje wybrana nowa osoba.


Siedziba Główna Brytyjskiej i Irlandzkiej Ligii QuidditchaZajmuje się organizacją meczów corocznej ligi i utrzymaniem na nich bezpieczeństwa. Zarząd zebrany z kilkunastu powołanych urzędników w każdym sezonie mianuje i przypisuje sędziów do poszczególnych meczy, dba o przestrzeganie Międzynarodowego Kodeksu Tajności Czarów oraz pilnuje ładu podczas poszczególnych rozgrywek; ma więc prawo zawieszać graczy za brutalne faule oraz zakazywać poszczególnych chwytów czy formacji.  


Urząd Patentów AbsurdalnychZajmuje się licencjonowaniem „absurdalnych” i w ten sposób niecodziennych patentów sportowych: nowego rodzaju mioteł, pojazdów powietrznych czy piłek sportowych o zabawnych zastosowaniach. Mimo braku konkretnego celu w produkcji absurdalnych sportowych gadżetów, finansowany jest przez Ród Shafiqów, który powołał go w 1811 roku w celu zalegalizowania dywanów latających jako zastępstwa za miotły w dyscyplinach sportowych. Było to jednak wyjście niepraktyczne i w dużej mierze niewygodne, zasada – choć po kilku nieudanych próbach praktykowania jej zrezygnowano z dalszych prób – nie została do tej pory zlikwidowana. Nieliczni wiedzą, że prawo stanowiące o Magicznych Powietrznych Dyscyplinach Sportowych pozwala na zasępienie miotły dywanem latającym. Urząd ten jednak przez lata zmienił i nazwę, i cel, choć nadal funkcjonuje i napędza przemysł produkcji zabawnych i niepraktycznych gadżetów sportowych.  
Departament Tajemnic
Zajmuje się tajnymi, skrywanymi przed resztą pracowników Ministerstwa badaniami. Jedynie kilku czarodziejów – poza Niewymownymi – wie, jakich dziedzin dotyczą ich studia i jakie sale wchodzą w skład Departamentu Tajemnic.


Sala MózgówBada się w niej wszystko, co związane z umysłem. Ponad wiek temu podjęto się m.in. studiów nad mugolskimi mózgami, gdy potęga Imperium Brytyjskiego przerosła najśmielsze oczekiwania czarodziejów, stawiając pod znakiem zapytania uzdolnienia niemagicznych. Niewymowni roztrząsają w niej również różnice między mózgami czystokrwistych oraz tych pochodzących z rodzin mugoli, zagadnienia związane ze świadomością i jej brakiem, z uśpionymi umiejętnościami magicznymi, oraz wiele innych, które tylko w jakiś sposób dotykają umysłu.


Sala ŚmierciOddana badaniom związanym ze śmiercią. Znajduje się w niej monumentalny kamienny łuk, ze smoliście czarną, wiecznie drgającą zasłoną, nazywaną Zasłoną Dusz; wierzy się, że zasłona ta jest swego rodzaju przejściem między światami, łączy żywych i umarłych. Niewymowni próbują poznać tajemnicę śmierci, dywagują na temat mitycznego kamienia przywracającego życie, a to wszystko, oczywiście, bez posuwania się do plugawej czarnomagicznej nekromancji.


Sala PrzepowiedniPełna strzelistych regałów, wypełnionych po brzegi małymi szklanymi kulkami z wszystkimi przepowiedniami, jakie zostały doświadczone i wypowiedziane. Wszelkie nagrania są numerowane, podpisywane i porządkowane, jednakże jedynie Strażnicy Sal Przepowiedni oraz osoby, których bezpośrednio dana przepowiednia dotyczy, mogą ich dotykać.


Sala MiłościDrzwi do niej są praktycznie ciągle zamknięte, ponieważ bada się za nimi największą siłę na świecie. Podobno w jej wnętrzu znajduje się sporych rozmiarów fontanna Amortencji. Niewymowni próbują zrozumieć oraz powielić magiczną ochronę, którą zapewnia oddanie za kogoś życia, skoro jest to ochrona na tyle silna, że jest w stanie zatrzymać najgroźniejsze z Zaklęć Niewybaczalnych.


Sala PlanetJest ciemnym pokojem pełnym planet unoszących się tuż pod jego sklepieniem. Mówi się, że badają tam przestrzeń kosmiczną, ponieważ stanowi ona – obok czasu – nieprzekraczalną granicę dla magii. Choć nie jest to paląca potrzeba, ani badania w Sali Planet nie są najpilniejszymi, to i czarodziejów kusi możliwość podróży międzygwiezdnych.


Sala CzasuWypełniona po brzegi zegarami, zajmuje się studiowaniem czasu oraz ograniczeń, które ze sobą niesie. Składowane są w niej nieliczne Zmieniacze Czasu, które pozwalają na chociaż kilkugodzinny skok w przeszłość – nie trzeba dodawać, że artefakty te są wynikiem wieloletnich badań Niewymownych. W Sali znajduje się również szklany klosz, w którym udało się odtworzyć nieskończony krąg życia – od młodnięcia do stanu sprzed życia, od starzenia się do stanu umierania.
Mistrz gry
Zawód : naczelny mąciciel
Wiek : odwieczny
Czystość krwi : n/d
Stan cywilny : n/d
Do you wanna live forever?
OPCM : X
UROKI : X
ALCHEMIA : X
UZDRAWIANIE : X
TRANSMUTACJA : X
CZARNA MAGIA : X
ZWINNOŚĆ : X
SPRAWNOŚĆ : X
Genetyka : Czarodziej
Ministerstwo Magii Tumblr_mduhgdOokb1r1qjlao4_500
Konta specjalne
Konta specjalne
http://morsmordre.forumpolish.com/ http://morsmordre.forumpolish.com/t475-sowa-mistrza-gry#1224 http://morsmordre.forumpolish.com/ http://morsmordre.forumpolish.com/ https://www.morsmordre.net/t2762-skrytki-bankowe-czym-sa#44729 http://morsmordre.forumpolish.com/f124-woreczki-z-wsiakiewki
Ministerstwo Magii
Szybka odpowiedź
Uprawnienia

Nie możesz odpowiadać w tematach