Wydarzenia


Ekipa forum
Regulamin
AutorWiadomość
Regulamin [odnośnik]20.01.12 14:40
Regulamin1. Akceptacja regulaminu
Rejestracja na forum Morsmordre jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Nazwa konta (login, nick)
Loginem użytkownika jest imię i nazwisko postaci. Wybierając imię i nazwisko postaci należy mieć na względzie realia oraz pochodzenie postaci. Dopuszczalne są nicki tymczasowe, przybrane na potrzeby kontaktu z graczami lub wygodniejszego przeglądania forum. Prośbę o zmianę nicku należy zgłosić najpóźniej wraz ze złożeniem karty postaci.
a. Nicki tymczasowe nie mogą być obraźliwe lub w inny sposób niezgodne z polskim prawem.
b. Niedozwolone jest umieszczanie w loginach znaków diakrytycznych pochodzących z obcych alfabetów.

3. Avatar (emblemat)
Avatar powinien być fotografią obrazującą postać o wymiarach 200x320px. Należy pamiętać, by avatar był dostosowany do epoki i realiów forum (nie tylko strojem, ale również makijażem, nie powinien pokazywać współczesnych tatuaży, elementów piercingu, urządzeń technicznch, etc).
a. Avatar nie może przedstawiać osoby, której imię i nazwisko znajduje się na liście zarezerwowanych wizerunków przy innym koncie, o ile nie zachodzą ku temu szczególne przesłanki (np. bliźnięta).
b. Wizerunek można zarezerwować przed złożeniem karty postaci na okres siedmiu dni. Dopuszczalne jest przedłużenie rejestracji, o ile zostanie odpowiednio uargumentowane.
c. Można złożyć rezerwację najwyżej jednego wizerunku.
d. Wizerunek uważa się za zarezerwowany bezterminowo, kiedy karta postaci została oddana do akceptacji, jeżeli autor postaci regularnie kontaktuje się z osobą sprawdzającą.
e. Wizerunek postaci nieaktywnej może zostać zarezerwowany przez innego użytkownika.
f. Wizerunek postaci, która spełnia przesłanki, by zostać postacią nieaktywną, może zostać zarezerwowany przez innego użytkownika za zgodą administracji.
g. Wizerunek postaci można jeden raz zmienić w trakcie gry, jednak nie powinien różnić się drastycznie od pierwotnego. Kolejnych zmian można dokonać po wykupieniu odpowiedniego limitu w sklepiku mistrza gry.

4. Multikonta i limity
Jedna postać może zostać założona na jednym koncie. Jeden gracz może stworzyć nie więcej, niż cztery konta. Na kolejne administracja może udzielić pozwolenia pod warunkiem utrzymywania stałej i regularnej aktywności na pozostałych.
a. Dozwolona jest rejestracja kont gracza, które łącznie posiadają dwa atuty z poniższych: są szlachetnie urodzone, posiadają szczególną genetykę inną niż półolbrzym albo półgoblin lub posiadają unikalną umiejętność oraz jednego konta, które ma czystość krwi czysta ze skazą.
a. Omijanie powyższych limitów jest niedopuszczalne. Istnieje możliwość zrobienia drugiej postaci o krwi czystej ze skazą zamiast postaci wykorzystującej pozostałe limity.
b. Konta postaci drugoplanowych (dzieci wyłącznie do 15 roku życia, duchy, mugole) nie wliczają się w limity inne niż limity genetyk.
c. Gracz może powiększyć powyższe limity poprzez odpowiedni zakup w sklepiku mistrza gry lub poprzez aktywną pomoc przy współtworzeniu forum przez okres co najmniej jednego roku.
d. Gracz, aby stworzyć trzecią postać, na pierwszej i drugiej musi napisać przynajmniej 50 postów. Aby stworzyć czwartą lub kolejną postać, na wszystkich pozostałych gracz musi najpierw rozliczyć przynajmniej jedną wsiąkiewkę o dowolnej ilości wątków.
e. Administracja może odmówić akceptacji kolejnego konta, jeśli uzna, że użytkownik nie utrzymuje aktywności fabularnej na pozostałych, nawet jeżeli to konto mieści się w powyższych limitach.

5. Nieaktywność
Postaci nieaktywne - tj. nieudzielające się fabularnie przez okres dłuższy niż dwa miesiące albo nielogujące się przez okres dłuższy niż miesiąc bez usprawiedliwienia w dziale nieobecności – zostaną przesunięte do postaci nieaktywnych.
a. Postaci, które notorycznie wykazują się skąpą aktywnością, zostaną przesunięte do grupy postaci nieaktywnych.
b. Postaci nieaktywne przechodzą pod kontrolę mistrza gry.
c. Konta postaci nieaktywnych mogą zostać usunięte.
d. Ekwipunek i punkty doświadczenia postaci nieaktywnej zostają zablokowane. Nie może ona rozwijać postaci, zdobywać ani wydawać dodatkowych punktów doświadczenia i majętności przed odzyskaniem koloru.
e. Aby odzyskać rangę postaci aktywnej, należy napisać 5 fabularnych postów i zalinkować je w temacie aktualizacji wraz z prośbą o przywrócenie rangi.
f.  Zanim postaci zostanie przyznana aktywna ranga jej karta przechodzi ponowną kontrolę biegłości i statystyk pod kątem dopasowania ich do aktualnej mechaniki. Mistrz gry może poprosić o obniżenie, podwyższenie, dodanie lub usunięcie biegłości, statystyk albo innych umiejętności. Gracz może poprosić o takie zmiany z własnej inicjatywy, może także poprosić o zmianę wizerunku. Zmiany w mechanice opisane są w tym temacie.

6. Tożsamość gracza
Nie są akceptowane konta, które logują się z tzw. bramek proxy lub przy pomocy protokołu VPN. Zabroniona jest także podejmowana w ten sposób aktywność na forum. Od tej zasady można odstąpić, jeżeli dany gracz wcześniej uprawdopodobni swoją tożsamość.

7. Rozpoczęcie rozgrywki
Przed rozpoczęciem rozgrywki należy bezwzględnie zapoznać się z tematami znajdującymi się w działach: opis świata, mechanika, a także innych, które mogą dotyczyć bezpośrednio tworzonej postaci. Zalecamy przejrzeć wskazówki w FAQ.

Powracającym graczom zalecamy przejrzenie również kalendarium zmian mechanicznych, dzięki któremu mogą zapoznać się ze zmianami w mechanice, które zaszły pod ich nieobecność.

Rozgrywkę należy rozpocząć poprzez złożenie karty postaci w odpowiednim do tego dziale. Zalecamy korzystanie z odpowiedniego generatora. Razem ze złożeniem karty postaci należy umieścić wpis początkowy w temacie rozwój postaci.
a. Dopuszczalne jest złożenie karty postaci w budowie jako formę zapisu jej wersji roboczej, jednak w takim przypadku należy opisać ją odpowiedni w nazwie tematu, a po zakończeniu pracy podbić dodatkowym postem.
b. Po złożeniu karty postaci osoba do tego wyznaczona skontaktuje się z użytkownikiem drogą prywatnej wiadomości w przeciągu 72h lub przyzna kolor i rangę od razu. Osoba wyznaczona do sprawdzenia karty zawsze widnieje w odpowiednim temacie. W przypadku jej bezczynności należy kontaktować się z tą osobą, a jeśli to niemożliwe, z pozostałymi uprawnionymi do sprawdzania kart postaci.

8. Pierwsze kroki
Gracz ma obowiązek najpóźniej po akceptacji wgrać avatar postaci i uzupełnić wszystkie dostępne linki profilowe (karta postaci, sowa, mieszkanie, relacje, skrytka bankowa, wsiąkiewka).
a. Posiadanie mieszkania, relacji i skrytki bankowej nie jest obowiązkowe i w przypadku braku takowych można usunąć odnośniki z profilu.
b. Sowa jest tematem w dziale sowia poczta, dzięki któremu do postaci mogą być wysyłane listy pocztowe.
c. Mieszkanie jest subforum będącym lokacją, w której gracz samodzielnie tworzy miejsce zamieszkania swojej postaci. Prośbę o założenie subforum należy zgłosić w odpowiednim temacie. Takie lokum może mieścić się na terenie całej Wielkiej Brytanii. Powinno być adekwatne do poziomu zamożności postaci. Gracz ma obowiązek opisać i zobrazować zdjęciem lokacje w swoim miejscu zamieszkania. Postaci należące do arystokracji zamieszkują we wspólnych dworach, zarówno ich założenie, jak i uzupełnienie o lokacje, należy zgłosić w odrębnym temacie.
d. Relacje są tematem w dziale powiązań, gdzie gracz może pokrótce opisać swoją postać i uzgodnić swoje powiązania z innymi postaciami grającymi już na forum.
e. Skrytka bankowa jest tematem w dziale Bank Gringotta, który opisuje finanse postaci.
f. Wsiąkiewka jest tematem w dziale wsiąkiewki, który służy porządkowaniu informacji o postaci oraz ułatwia dopilnowanie chronologii jej wątków. Treść wsiąkiewki jest zasadniczo dowolna, jednak gracz ma obowiązek umieścić w pierwszym poście tabelę z żywotnością postaci.

9. Rozgrywka
Należy dbać o dokładność fabularną oraz poprawność językową wysyłanych wiadomości. Wszelkie treści na forum powinny być spisane w języku polskim, z zachowaniem realiów lat 50-tych i pozbawione nadmiernie współczesnych sformułowań.
a. Treści sprzeczne z regulaminem, netykietą lub polskim prawem będą usuwane.
b. W trakcie gier obejmujących większą ilość graczy (wydarzenia masowe, spotkania ugrupowań, etc.) należy wyróżnić w poście dialogi oraz imiona postaci, do których postać się zwraca.
c. Niedozwolone jest prowadzenie rozgrywki samemu ze sobą pomiędzy własnymi kontami, a także jakiekolwiek, choćby przypadkowe, wspieranie jednego konta przy pomocy drugiego. Dwa konta tego samego gracza mogą znaleźć się w jednym wątku przy okazji wątków grupowych wyłącznie za pozwoleniem mistrza gry.
d. Zabrania się rzutów kośćmi specjalnymi (obrazkowymi) poza tematami do tego przeznaczonymi.
e. W postach fabularnych niedozwolone jest korzystanie ze znacznika spoiler. Znacznik hide możliwy jest do zastosowania wyłącznie po konsultacji z mistrzem gry.
f. Postać rozwija się przy pomocy punktów doświadczenia. Zdobyte punkty przypisane są do konta, na którym zostały zdobyte i nie są one zbywalne w inny sposób, niż wyjaśniony w tym temacie.
g. Multilokacja postaci jest dozwolona pod warunkiem utrzymywania stałej aktywności we wszystkich prowadzonych wątkach. Na początku wątku powinna znaleźć się data rozgrywki. Należy unikać prowadzenia wielu wątków w sytuacji, w której postać znajduje się w stanie zagrożenia bądź prowadzić je z zastrzeżeniem, że wydarzyły się przed zaistnieniem sytuacji zagrożenia.
h. Jeśli zamieszczane przez gracza treści nie łamią regulaminu, niemożliwe jest ich usunięcie. Teksty udostępnione na łamach forum stają się jego częścią.

10. Rozgrywka z mistrzem gry
Wiadomości wysyłane z kont specjalnych - za wyjątkiem konta Ain Eingarp - są wiążące dla wszystkich. Konta te pełnią rolę mistrza gry. Mistrz gry jest sędzią i rozsądza wszelkie kwestie fabularne i mechaniczne powstałe w wątku. Mistrz gry może pojawić się w dowolnym momencie każdego wątku, należy wówczas bezwzględnie stosować się do jego wskazówek. Arbitraż mistrza gry jest ostateczny i nie podlega dyskusji.
a. Podczas rozgrywek z mistrzem gry zabronione jest kontaktowanie się ze swoim mistrzem gry prowadzącym w celach innych niż sprostowanie oczywistych pomyłek, omówienie kwestii formalnych (np. nieobecności, nieścisłości w poście mistrza gry) lub przedstawienie działań ukrytych przed pozostałymi graczami.
b. Okaleczenie, zamordowanie lub dokonanie innej poważniejszej ingerencji w postać innego gracza wymaga arbitrażu mistrza gry, chyba, że gracze obecni w wątku podejmują zgodną decyzję.
c. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej w wątku należy wezwać mistrza gry, by ją rozsądził.
d. Podczas rozgrywek z mistrzem gry termin na odpis wynosi co do zasady 48 godzin. Mistrz gry może ten termin wydłużyć lub skrócić.
e. Wiadomości, w których dokonano rzutu kością podczas rozgrywek z udziałem mistrza gry, nie można edytować. Wiadomości edytowane uważa się za niebyłe.

11. Ugrupowania
Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto w jednym ugrupowaniu (Zakon Feniksa, Rycerze Walpurgii), jednakże tylko jedno konto może przejść na przywódczy stopień organizacji (Śmierciożercy lub Kapituła Zakonu Feniksa).

Słowo końcowe
Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu i zobowiązuje się do poinformowania użytkowników forum o ewentualnych zmianach. W razie jakichkolwiek problemów należy kierować się do osób odpowiedzialnych za porządek na forum, których spis zawsze znajduje się w tym temacie.

Forum jest oparte na serii książek J.K. Rowling, niektóre imiona i nazwy własne są jej własnością. Opisy częściowo pisane w oparciu o Pottermore. Autorskie opracowania oraz pozostałe treści forum są własnością intelektualną twórców, zabrania się ich kopiowania.

Znajdziesz nas również na:Forum wspiera społeczność twórców i graczy gier PBF - Eden:

Morsmordre
Morsmordre
Zawód : Mistrz gry
Wiek :
Czystość krwi : n/d
Stan cywilny : n/d
O Fortuna
velut Luna
statu variabilis,
semper crescis
aut decrescis...
OPCM : X
UROKI : X
ALCHEMIA : X
UZDRAWIANIE : X
TRANSMUTACJA : X
CZARNA MAGIA : X
ZWINNOŚĆ : X
SPRAWNOŚĆ : X
Genetyka : Czarodziej
Regulamin  Tumblr_lqqkf2okw61qionlvo3_500
Konta specjalne
Konta specjalne
http://morsmordre.forumpolish.com/ http://morsmordre.forumpolish.com/ https://www.morsmordre.net/t12082-kronika-towarzyska#372204 http://morsmordre.forumpolish.com/ http://morsmordre.forumpolish.com/ http://morsmordre.forumpolish.com/f124-woreczki-z-wsiakiewki
Regulamin
Szybka odpowiedź
Uprawnienia

Nie możesz odpowiadać w tematach