Wydarzenia


Ekipa forum
Szkoła
AutorWiadomość
Szkoła [odnośnik]09.05.23 21:23

Szkoła
Jednostka Opieki nad Edukacją podjęła już pierwsze działania. Z programu nauczania usunęła zajęcia z mugoloznastwa, zastępując je obowiązkowymi lekcjami wychowania do życia w czarodziejskiej rodzinie, na których szczególny nacisk kładziono na zagrożenie ze strony niemagicznych i zasady dobrego wychowania z naciskiem na ideologię czystej krwi, która ma pomóc utrzymać czyste społeczeństwo. Ministerstwo Magii wydało komunikat zawiadamiający, iż od września dzieci z mugolskich rodzin nie wrócą do szkoły.
- Walczący Mag, 02.01.1958


W noworocznym numerze propagandowej gazety "Walczący Mag" ogłoszone zostało, że trwający rok szkolny jest ostatnim rokiem w Hogwarcie dla dzieci pochodzenia mugolskiego. Już przed tym ogłoszeniem rodzice decydowali się na nieposyłanie swych dzieci do szkockiej szkoły magii, obawiając się o to, jakie treści będą przekazywane ich potomkom oraz czy bezpieczeństwo uczniów nie będzie zagrożone.
Lady Mare Greengrass, zajmująca się mecenatem naukowym, postanawia objąć edukacją dzieci najbardziej narażone na jej brak, aby wojna nie odebrała im nawet częściowej beztroski szkolnych dni, a drzemiący w nich talent do magii nie uległ zepsuciu lub wypaczeniu.

Szkoła (łac. schola, scola, z stgr. σχολή, skholē) – instytucja oświatowo-wychowawcza, zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba tej instytucji oraz jej uczniowie i personel w tym nauczyciele.

Zaangażowani
Sponsor, kierująca projektem, "dyrektor": Mare Greengrass

Nauczyciele:

Przedmioty podstawowe:
 • Mugoloznawstwo - vacat
 • Obrona przed czarną magią - vacat
 • Uroki - vacat
 • Transmutacja - Lawrence Morrow

Przedmioty dodatkowe:
 • Alchemia - vacat
 • Podstawy uzdrawiania - Yvette Baudelaire
 • Historia magii - vacat
 • Starożytne runy - vacat
 • Numerologia - Lawrence Morrow
 • Opieka nad magicznymi stworzeniami - Elric Lovegood
 • Zielarstwo - vacat

Pozycje oznaczone jako vacat są możliwe do obsadzenia przez postać, która spełni poniższe wymagania i zgłosi się w temacie.

Wymagania:
 • Dla nauczycieli dziedzin magii opartych na statystykach, jej minimalna wartość powinna wynosić 25.
 • Nauczyciele biegłości magicznych powinni posiadać je na przynajmniej III poziomie.
 • Każdy nauczyciel powinien być w stanie wygospodarować czas na przeprowadzenie nauki 2 razy w tygodniu, bez szkody dla swego głównego zawodu (jeżeli taki posiada). Na ten moment nauczanie w szkole należy traktować jedynie jako zajęcie dorywcze (ew. rozliczanie opowiadań — do konsultacji z MG, przy założeniu, że rozliczanie takowych negatywnie wpływa na rozwój, jak wpisano w temacie z finansami).
 • Nauczyciele powinni kreacyjnie posiadać podejście do dzieci — szkoła ma być miejscem dla nich bezpiecznym, schronieniem w niepewnej rzeczywistości wojennej. Wymuszanie posłuszeństwa strachem będzie postrzegane jako naganne.

Ponadto poszukiwani są chętni do wsparcia projektu w innych rolach, niż nauczycielskie. Szczegóły znajdują się poniżej.

Podpunkty mogą zostać rozegrane w formie wątku lub opowiadania, w zależności od specyfiki tematu.

Etap I — przygotowania
1. Konsultacje programowe i przygotowania nauczycielskie
Minęło sporo czasu, odkąd Mare zakończyła naukę w Hogwarcie, podobnie jak większość (potencjalnych) nauczycieli. Aby odpowiednio zaadresować potrzeby edukacyjne dzieci, konieczne jest dokładne zapoznanie się z aktualnie obowiązującym programem nauczania i sposobem prowadzenia lekcji w Hogwarcie, wyciągnięcie wniosków, zaproponowanie koniecznych zmian i dostosowanie ich do warunków skromnej jeszcze placówki szkolnej.
1.1.1. Konsultacje dot. programu nauczania — Przy pomocy specjalistów w dziedzinach magii, które będą wykładane w Szkole (wymagania wskazane powyżej) nauczyciele i Mare określą ramy programowe dotyczące każdego przedmiotu. Wyznaczone zostaną nie tylko zakresy treści odpowiednie dla danego roku nauki, ale także potrzebne przybory szkolne (m.in. podręczniki). Ponadto, przy pomocy zaprzyjaźnionego profesora z Hogwartu (NPC-Lusterko, człowiek ten zrezygnował z posady w proteście wobec polityki londyńskiego ministerstwa) przeprowadzona zostanie rewizja zeszłorocznego programu nauczania w Hogwarcie oraz wytycznych, do których mieli się stosować nauczyciele pod przewodnictwem dyrektora Dippeta. Konsultacje przebiegają osobno dla każdego przedmiotu nauczanego w Szkole.

 • Mugoloznawstwo:
 • Obrona przed czarną magią:
 • Uroki
 • Transmutacja:
 • Alchemia
 • Podstawy uzdrawiania:
 • Historia magii:
 • Starożytne runy:
 • Numerologia:
 • Opieka nad magicznymi stworzeniami:
 • Zielarstwo:

1.1.2. Standaryzacja sposobów sprawdzania wiedzy — Po przygotowaniu podstawy programowej należy podjąć decyzję dotyczącą sposobu oceniania uczniów, a także standaryzacji testów magicznych. Niemożliwe jest przeprowadzenie ich w formie Standardowych Umiejętności Magicznych ani Okropnie Wyczerpujących Testów Magicznych, dlatego konieczne będzie stworzenie nowego systemu egzaminacyjnego tak, aby wynik testów jak najlepiej oddawał faktyczne umiejętności magiczne oraz zdobytą wiedzę. Standaryzacja egzaminów przebiega osobno dla każdego przedmiotu nauczanego w Szkole.

 • Mugoloznawstwo:
 • Obrona przed czarną magią:
 • Uroki
 • Transmutacja:
 • Alchemia
 • Podstawy uzdrawiania:
 • Historia magii:
 • Starożytne runy:
 • Numerologia:
 • Opieka nad magicznymi stworzeniami:
 • Zielarstwo:

1.2. Konsultacje z niedawnymi absolwentami — aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby przyszłych uczniów, przeprowadzona zostanie burza mózgów z młodymi czarodziejami, którzy swą edukację zakończyli nie później niż cztery lata temu. Jej celem jest zwrócenie uwagi na metody prowadzenia zajęć, próba uniknięcia błędów w przekazywaniu dużych fragmentów wiedzy teoretycznej, a także zaadresowanie potrzeb uczniów znajdujących się w nietypowych warunkach edukacji.
1.3. Nauczycielski kurs przygotowawczy — ze względu na fakt, że zdecydowana większość (o ile nie wszyscy) przyszłych nauczycieli nie odebrała formalnego wykształcenia w kierunku pedagogiki, zaprzyjaźniony nauczyciel (NPC-Lusterko) przygotował specjalny, przyspieszony kurs, który pomoże przyszłym nauczycielom w przygotowaniu się do nowej roli. Kurs obejmuje zasady przekazywania wiedzy w sposób dostosowany do grupy wiekowej odbiorców (dzieci klas I-IV, V-VII), najczęstsze dystraktory w pracy nauczycielskiej, budowanie autorytetu oraz egzekwowanie poleceń przy zachowaniu godności uczniowskiej. Ponadto każdy z nauczycieli przeszkolony zostanie na wypadek ewakuacji.

2. Przygotowanie przestrzeni
Zajęcia odbywać się będą na terenie rezerwatu Trójogonów Edalskich Peak District, w budynku administracyjnym. W związku z tym konieczne jest wydzielenie przestrzeni, którą zajmie szkoła tak, aby nie zakłócać pracy rezerwatu, a jednocześnie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zarówno uczniom i nauczycielom, jak i smokom oraz ich opiekunom.
2.1 Otrzymanie formalnej zgody zarządcy rezerwatu i ustalenie zasad działalności szkoły na terenie Peak District — Negocjacje z zarządcą rezerwatu są konieczne dla ustalenia nie tylko planu dnia i zajęć przeprowadzanych w szkole, ale także miejsc, do których dostęp będą mieli uczniowie. Najważniejsze z nich to biblioteka oraz otaczające ją mniejsze sale, jednak część zajęć odbywać się będzie także w oranżerii, a także na świeżym powietrzu. Wraz z zarządcą zostaną ustalone zasady korzystania z terenów rezerwatu oraz stosowne środki bezpieczeństwa.
2.1.1. Wyznaczenie bezpiecznych ścieżek — w następnej kolejności przeprowadzone zostanie wytyczanie ścieżek, po których będą mogli poruszać się uczniowie. To zadanie zostanie wsparte przez smokologów z Peak District, którzy najlepiej znają trasy wędrówek Smoków i będą w stanie poprowadzić uczniów przez rezerwat najbezpieczniejszymi drogami.
2.1.2. Przegląd sieci Fiuu pod kątem jej prawidłowego działania po ponownym uruchomieniu (i zdjęciu ograniczeń podróży) — będzie istotny dla wzmocnienia bezpieczeństwa podróży uczniów zamieszkujących tereny poza Derbyshire, których często samotne podróże przez kraj wiązałyby się z nieproporcjonalnym ryzykiem. Pomoże on w podróży także kadrze nauczycielskiej.
2.2 Zdobycie koniecznego wyposażenia — biblioteka oraz sale wokół niej nie były do tej pory wykorzystywane do celów ściśle dydaktycznych, dlatego konieczne jest zdobycie odpowiedniego wyposażenia klas w postaci m.in. ławek, krzeseł, przyrządów szkolnych.
2.2.1 Meble — W sąsiadującym z Derbyshire West Riding of Yorkshire znajduje się czarodziejski tartak pod Coxwold (lokacja pod kontrolą Zakonu Feniksa). Należy udać się z wizytą do tartaku i umówić warunki umowy na stworzenie mebli szkolnych. Możliwe będzie zaproponowanie obniżenia ceny zamówienia w zamian za objęcie nauką w szkole także dzieci pracujących tam czarodziei, jeżeli będą mieli takie życzenie.
2.2.2. Przybory szkolne — przede wszystkim podręczniki. Nauka nie jest możliwa bez pomocy naukowych, a postępujące wraz z wojną zubożenie wszystkich warstw społecznych sprawia, że kupno chociażby podręczników może być wydatkiem przekraczającym możliwości wielu rodzin. W związku z tym szkoła zapewni stosowne pomoce naukowe sama. Pierwszym sposobem pozyskania będzie ogłoszenie zbiórki starych podręczników w trakcie obchodów Lughnasadh. Drugim sposobem będzie zakupienie ich przez lady Greengrass.
2.2.3. Zaklęcie Proteusza — aby zadbać o przynajmniej ograniczoną komunikację między szkołą, a uczniami, przygotowane zostaną specjalnie zaklęte przedmioty (rodzaj zostanie wybrany w trakcie wątku), informujące uczniów o dacie i miejscu przeprowadzenia następnej lekcji (a także o ewentualnym zagrożeniu). Będzie to przedmiot mały, codziennego użytku, nierzucający się w oczy.
2.3 Zabezpieczenia i plan ewakuacji — po styczniowej napaści Rycerzy Walpurgii na sąsiadujące Staffordshire, kwestie bezpieczeństwa nie mogą być bagatelizowane. W związku z tym przy pomocy zaprzyjaźnionych specjalistów zostanie opracowane:
2.3.1. Plan ewakuacji szkoły — zarówno poprzez sieć Fiuu, jak i przygotowane na zamówienie świstokliki, których może użyć nauczyciel, jak i ewakuacji przeprowadzonej na terenie samego rezerwatu (np. w przypadku wystąpienia zagrożenia na zewnątrz budynków). Plan zawierać będzie m.in. procedurę postępowania w przypadku zagrożenia, a także sposób informowania o nim lady Mare oraz zarządcy rezerwatu.
2.3.2. Zabezpieczenia przestrzeni lekcyjnych — przede wszystkim przy pomocy pułapek, które nie tylko poinformują o pojawieniu się intruza oraz utrudnią (bądź uniemożliwią) mu przeszkodzenie w zajęciach i spowodowanie zagrożenia, a także chronić będą uczniów przed ich własną pomysłowością.

Etap II — uczniowie
3. Uczniowie krwi mugolskiej
Powstanie szkoły łączy się przede wszystkim z represjami, których ofiarą padają czarodzieje pochodzenia mugolskiego. To właśnie oni stanowić będą najszerszą grupę uczniów. Postępująca wojna sprawia, że czarodzieje tegoż pochodzenia coraz częściej usuwają się w cień, swoje pochodzenie, miejsce pobytu oraz więzi rodzinne trzymając w tajemnicy, w obawie przed niebezpieczeństwem.
3.1. Dotarcie do potencjalnych uczniów — należy dotrzeć do rodzin o krwi mugolskiej, które posiadają dzieci w wieku szkolnym. Rekonesans na ziemiach Greengrassów odbywać się będzie przy osobistym zaangażowaniu Mare.
3.1.1. Pozostałe hrabstwa o polityce promugolskiej — Co zaś się tyczy dzieci mieszkających w pozostałych hrabstwach wspierających rządy Harolda Longbottoma, nestorzy rodów promugolskich otrzymają list informujący o inicjatywie szkolnej i proszący o wyrażenie zgody na dotarcie do czarodziejów krwi mugolskiej przebywających na ich terenach. Przede wszystkim sprawdzeniu zostaną poddane znane Zakonowi Feniksa kryjówki mugolskie, w związku z tym o pomoc poproszeni zostaną także działający w terenie Zakonnicy, w szczególności pracownicy Podziemnego Ministerstwa Magii tak, aby zagwarantować dalsze bezpieczeństwo kryjówek oraz osób pochodzenia mugolskiego.
3.1.2. Rozmowy z rodzicami i opiekunami — ze względu na wojenną rzeczywistość nie będzie zaskoczeniem to, że część rodziców bądź opiekunów dzieci w wieku szkolnym będzie spoglądać nieufnie na kolejną czarodziejską szkołę. Konieczne jest przeprowadzenie rozmów edukujących opiekunów młodych czarodziejów, które nakłonią ich do zaufania nowej placówce, a także pokażą zalety tegoż rozwiązania oraz uświadomią zagrożenia wiążące się z nagłym przerwaniem edukacji magicznej.
3.1.3. Zapoznanie z uczniami — po uzyskaniu zgody opiekunów zostanie przeprowadzone spotkanie organizacyjne z przyszłymi uczniami szkoły, w trakcie którego zapoznani zostaną z zasadami panującymi w szkole, planem zajęć, a także możliwościami i zasadami bezpieczeństwa podróży do szkoły. Uczniom zostaną wręczone przedmioty zaczarowane Zaklęciem Proteusza, wspomniane w punkcie 2.2.3.


Raporty
 • miejsce na raporty


who will the goddess of victory smile for?
is the goddess of victory fair to everyone?
Mare Greengrass
Mare Greengrass
Zawód : Arystokratka, mecenas nauki
Wiek : 27 lat
Czystość krwi : Szlachetna
Stan cywilny : Zamężna
it takes grace
to remain kind
in cruel situations
OPCM : X
UROKI : X
ALCHEMIA : X
UZDRAWIANIE : X
TRANSMUTACJA : X
CZARNA MAGIA : X
ZWINNOŚĆ : X
SPRAWNOŚĆ : X
Genetyka : Czarownica
 Ab imo pectore
Nieaktywni
Nieaktywni
https://www.morsmordre.net/t10169-mare-catherine-greengrass#308845 https://www.morsmordre.net/t10364-unda#313340 https://www.morsmordre.net/t12082-kronika-towarzyska#372204 https://www.morsmordre.net/f105-derby-grove-street-12-siedziba-greengrassow https://www.morsmordre.net/t10850-szuflada-m-greengrass#330582 https://www.morsmordre.net/t10365-m-greengrass#313341
Szkoła
Szybka odpowiedź
Uprawnienia

Nie możesz odpowiadać w tematach