Wydarzenia


Ekipa forum
Sioo!
AutorWiadomość
Sioo! [odnośnik]09.03.21 1:15
Sioo!

Oaza już od wielu miesięcy stanowi jedyne schronienie dla ludzi, którzy w wyniku trwającej wojny utracili dosłownie wszystko: rodzinę, pracę, dach nad głową, a nawet prawo do noszenia przy sobie różdżki. Niektórzy osiedli w rozrastającej się z tygodnia na tydzień wiosce na stałe, inni traktują ją jedynie jako rozwiązanie tymczasowe, pozwalające im na ponowne stanięcie na nogi; wszyscy jednak, bez względu na historię, w zamian za powierzone zaufanie oczekują jednego: bezpieczeństwa. To w głównej mierze zapewniane jest przez otaczającą wyspę magię, a także przez fakt, że położenie obozu pozostaje dla większości tajemnicą – lecz jak pokazały ostatnie wydarzenia, niczego w tej kwestii nie powinno się brać za pewnik. Chociaż tym razem portal udało się przenieść, zanim wróg się przez niego przedostał, to jak to mawiają starsi czarodzieje: przezorny nie w jednej skarpecie galeony trzyma, a odpowiedzialni za Oazę członkowie Zakonu Feniksa powinni być gotowi na każdą ewentualność: w tym na konieczność przeprowadzenia ewakuacji wyspy.

Projekt SiOO, czyli w skrócie Spakowanie i Opuszczenie Oazy, zakłada opracowanie planu ewakuacji zamieszkujących Oazę ludzi, a także odpowiednie jej do tego przygotowanie: zabezpieczenie kluczowych punktów, stworzenie broszur informacyjnych i sygnałów ostrzegawczych, przeszkolenie mieszkańców oraz członków Zakonu Feniksa, którzy zdecydują się wesprzeć projekt i pomóc w pełnieniu dyżurów przy portalu. To coś, czego przy odrobinie szczęścia (i ostrożności) nigdy nie przyjdzie nam zastosować w praktyce, ale co z pewnością nie zaszkodzi – a jeśli przysłowiowy wszelki wypadek postanowi jednak nadejść, z pewnością pomoże uratować życie wielu ludzi.


Założenia projektu
1. Opracowanie planu ewakuacji, wraz z projektem koniecznych do nałożenia zabezpieczeń, ustalenie sygnałów ostrzegawczych i zasad postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia.
2. Zabezpieczenie istotnych punktów według opracowanego wcześniej planu: portalu na Czerwonej Polanie; portalu w Oazie; Ołtarza Światła; terenu w Baśniowej Puszczy, do której przenosi lampion na Ołtarzu.
3. Wprowadzenie stałych i obowiązujących do odwołania zasad bezpieczeństwa panujących w Oazie (m.in. spisu mieszkańców, obowiązku zgłaszania wejść i wyjść z Oazy, dyżurów przy portalu prowadzonych przez członków Zakonu Feniksa).
4. Przygotowanie broszur informacyjnych dotyczących ewakuacji.
5. Przeprowadzenie apelu dla wszystkich mieszkańców Oazy i zainteresowanych członków Zakonu Feniksa, w trakcie którego omówiony zostanie plan ewakuacji i rozdysponowane broszury.
6. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych.

Uczestnicy
William Moore jako pomysłodawca i osoba odpowiedzialna za wcielenie projektu w życie; czarodzieje biegli w obronie przed czarną magią, którzy będą w stanie pomóc przy nałożeniu zabezpieczeń; numerolog (lub numerolodzy) do przygotowania świstoklików; alchemicy do przygotowania eliksirów; wszyscy chętni do wzięcia udziału w ćwiczeniach i tworzeniu broszur.

Faza 0 – przygotowania
Przygotowania polegają na opracowaniu wstępnego planu ewakuacji, a następnie przedyskutowanie go w szerszym gronie zainteresowanych członków Zakonu Feniksa, wprowadzenie korekt i zatwierdzenie.

Ustalić należy szczególnie:
– ogólnie zasady bezpieczeństwa (załącznik A);
– plan ewakuacji dla mieszkańców (załącznik B);
– plan ewakuacji dla członków Zakonu Feniksa i sojuszników (załącznik C);
– schemat zabezpieczeń i pułapek (opis fazy I niniejszego projektu).

Raporty z przygotowań
0/100
2/3 wątki

1. Prace w terenie:
– stworzenie (schematycznego) planu obozowiska, numeracja domów i podzielenie ich na segmenty, zaznaczenie punktów orientacyjnych; (1/1 wątek)

[31.05.58] Justine i Michael: 1, 2, 3 i ciąg dalszy

(wymaganie: spostrzegawczość I)

– wykonanie spisu mieszkańców Oazy metodą "od drzwi do drzwi", przydzielenie ich do odpowiednich segmentów, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo każdego segmentu; (1/1 wątek)

[31.05.58] William, Herbert, Volans, Samuel: tu początek + ciąg dalszy

(wymaganie: -)

– wyznaczenie najszybszych tras ewakuacyjnych z poszczególnych segmentów obozowiska; pomiar czasu potrzebnego na dotarcie do punktu zbiórki; naniesienie najkorzystniejszych dróg na plan obozowiska; (0/100)

(wymaganie: spostrzegawczość II)

2. Dyskusja i opracowanie planu ewakuacji (schematy postępowania, sygnały ostrzegawcze, zabezpieczenia). Po zakończeniu wątku należy nanieść ostateczne korekty do przygotowanych wcześniej (patrz: załączniki i faza I) i przesłać je do ponownej akceptacji. (0/1 wątek)

(wymagania: -)Faza I – zabezpieczenie portalu i oznaczenie dróg ewakuacyjnych
Ponieważ portal jest jedyną drogą, którą można dostać się do Oazy, wydaje się też jej najbardziej newralgicznym punktem. Jeśli na wyspie pojawi się wróg, to użyje właśnie portalu; idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby udało się go zatrzymać już w tym miejscu, a jeśli nie zatrzymać - to przynajmniej spowolnić, by dać członkom Zakonu Feniksa i osobom odpowiedzialnym za Oazę czas na przeprowadzenie ewakuacji.

Na zewnątrz, czyli na Czerwonej Polanie, zabezpieczenia powinny być niewidoczne, bo każda konstrukcja będzie zwracać uwagę na magiczne kamienie. Propozycja zakłada nałożenie na teren otaczający portal Zapominajki, działającej na wszystkich, którzy nie są uprawnieni do przebywania wewnątrz Oazy. Powinno to pomóc zarówno ochronić portal przed przypadkowymi przechodniami, jak i znacząco spowolnić ludzi, którzy pojawią się przed nim z wrogimi zamiarami.

Zabezpieczenia zaplanowane przy portalu wewnątrz Oazy prezentuje poniższy rysunek.


Błękitne pole oznacza obszar bezpośrednio przy wyjściu z portalu, gdzie nałożoną pułapką byłoby Nierusz. Zasada działania wyglądałaby następująco: zabezpieczenie zostałoby połączone z drobnym metalowym przedmiotem, np. pierścieniem lub naszyjnikiem (czymś, co można trzymać przez cały czas blisko przy skórze). Przedmiot znajdowałby się w posiadaniu członka Zakonu Feniksa aktualnie pełniącego dyżur w stróżówce (patrz niżej). W razie przejścia przez portal osoby nieupoważnionej, przedmiot rozgrzewałby się gwałtownie, alarmując strażnika, którego zadaniem byłaby ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o dalszym działaniu poprzez wysłanie odpowiednich znaków ostrzegawczych i wiadomości.

Brązowy okrąg wokół portalu to konstrukcja stanowiąca podparcie dla Wodospadu Złodzieja, który z zasady ma uniemożliwić intruzom podszycie się pod członków Zakonu Feniksa i mieszkańców Oazy, a także zmyć z nich wszelkie efekty zaklęć i eliksirów wspomagających.

Czerwone pole wokół konstrukcji to obszar działania dwóch dodatkowych zabezpieczeń: Starego szewca i Oczobłysku, których zadaniem jest spowolnienie (przytwierdzenie butów do podłoża i oślepienie) wrogów.

Stróżówka to nic innego jak niewielka chata, zbudowana na bazie projektów chat mieszkalnych, choć mniejsza i pozbawiona większości typowego dla domów wyposażenia. Powinna znaleźć się w miejscu, z którego dobrze widać portal (bez konieczności oddalania się od budynku). Powinna być zawsze obsadzona przez przynajmniej jednego członka Zakonu Feniksa pełniącego straż przy portalu, którego zadaniem byłoby: prowadzenie rejestru osób wchodzących i wychodzących z Oazy, powiadomienie członków organizacji o ewentualnym niebezpieczeństwie, sygnalizacja ewakuacji (w razie konieczności), kierowanie obroną portalu. W stróżówce zawsze powinien znajdować się zapas eliksirów bojowych.

Raporty z fazy I
0/400
nałożone zabezpieczenia: 0/5

1. Budowa konstrukcji pod Wodospad Złodzieja – wytyczenie terenu wokół portalu, wykonanie wykopów pod słupy, montaż słupów i belek poziomych. (0/100)

(bonus do rzutu: majsterkowanie)

2. Budowa stróżówki – wyrównanie terenu, wykonanie konstrukcji, montaż wyposażenia. Po wykonaniu tego podpunktu: stworzenie lokacji wraz z jej opisem, zawierającym spis aktualnego wyposażenia budynku (eliksirów, ewentualnie innych przedmiotów). Wszystkie przedmioty muszą być pozostawione w lokacji zgodnie z mechaniką ich przekazywania. (0/200)

(bonus do rzutu: majsterkowanie)

3. Nałożenie zabezpieczeń (zgodnie z mechaniką pułapek):
– Zapominajka (+/-)
– Nierusz (+/-)
– Wodospad Złodzieja (+/-)
– Stary szewc (+/-)
– Oczobłysk (+/-)

(wymagania: opcm (min. statystyka zgodnie z mechaniką dla konkretnej pułapki))

4. Oczyszczenie i oznaczenie dróg ewakuacyjnych (zgodnie ze schematem w załączniku 2), udrożnienie ścieżek, usunięcie ewentualnych przeszkód (kamieni, zarośli), umieszczenie na drzewach i skałach symboli ułatwiających orientację w terenie. (0/100)

(bonus do rzutu: -)Faza II – apel dla mieszkańców
Ta część projektu opiera się głównie na zorganizowaniu apelu dla mieszkańców oraz członków i sojuszników Zakonu Feniksa, na którym przedstawione zostaną ustalone zasady bezpieczeństwa i ewakuacji wioski. Przed zorganizowaniem apelu muszą zostać przygotowane broszury informacyjne i schematy dróg ewakuacyjnych, które zostaną rozdane mieszkańcom (po jednym egzemplarzu na każdą chatę lub namiot).

Żeby przystąpić do fazy II, najpierw musi zostać ukończony etap I projektu Płazy z Oazy, czyli budowa boiska, na którym zorganizowany zostanie apel.

Raporty z fazy II
0/150
wątki: 0/1

1. Przygotowanie broszur informacyjnych odnośnie zasad bezpieczeństwa i planu ewakuacji. Odpowiednie instrukcje należy przepisać i przerysować schematy ręcznie, w ilości odpowiadającej ilości zamieszkałych chat i namiotów w Oazie. (0/100)

(bonus do rzutu: -)

2. Rozdysponowanie broszur do wcześniejszego zapoznania się mieszkańcom i poinformowanie ich o dacie i miejscu zorganizowanego apelu. (0/50)

(bonus do rzutu: -)

3. Zorganizowanie apelu dla mieszkańców na boisku na mokradle. Apel odbędzie się w formie wątku grupowego dla wszystkich zainteresowanych, na którym:
– przedstawione zostaną główne założenia planu ewakuacji;
– pokazane zostaną sygnały ostrzegawcze oraz sposób ich wysyłania (zaklęcie periculum);
– sporządzona zostanie lista osób odpowiedzialnych za ewakuację w poszczególnych segmentach. (0/1 wątek)

(wymagania: -)Faza III – ćwiczenia ewakuacyjne
Ostatnią fazą projektu będzie zorganizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych w formie gry terenowej, w której chętni członkowie Zakonu Feniksa, sojusznicy i mieszkańcy Oazy, będą musieli przeprowadzić pozorowaną ewakuację (zabawa zakończy się na dotarciu do lampionu przy Ołtarzu Światła; ze względów bezpieczeństwa nie będziemy rzecz jasna teleportować mieszkańców z Oazy do Irlandii). Gra odbędzie się na zasadzie krótkiej zabawy prowadzonej przeze mnie (William) z konta Ain Eingarp, w której drużyny dwu-, trzy-, lub czteroosobowe będą musiały uporać się z postawionymi przed nimi zadaniami, polegającymi głównie na odparciu wrogów i pomocy w ewakuacji mieszkańców. Żeby nie wywołać ogólnej paniki, mieszkańcy zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o odbywających się ćwiczeniach i poproszeni o pomoc w ich przeprowadzeniu.

Raporty z fazy III
0/50
wątki: 0/? (ilość wątków będzie zależała od liczby zgłoszonych chętnych)

1. Poinformowanie mieszkańców o mających mieć miejsce ćwiczeniach. (0/50)

(bonus do rzutu: -)

2. Ćwiczenia ewakuacyjne.

(bonus do rzutu: zależnie)

Załącznik A:

Zasady bezpieczeństwa
1. W Oazie przebywać mogą wyłącznie osoby do tego uprawnione: mieszkańcy, członkowie i sojusznicy Zakonu Feniksa.

2. Każde wejście i wyjście z Oazy powinno być zgłoszone strażnikowi pełniącemu aktualnie dyżur w stróżówce przy portalu. Strażnik ma obowiązek odnotować taką informację na liście mieszkańców oraz liście członków i sojuszników Zakonu Feniksa aktualnie przebywających na terenie Oazy.

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania bez wyraźnej potrzeby sygnałów ostrzegawczych oraz zaklęć, które z takim sygnałem mogłyby zostać pomylone.

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz pojedynkowania się poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz prowokowania sytuacji, które mogłyby zostać omyłkowo uznane za zagrożenie.

5. W razie konieczności ewakuacji zniszczyć należy wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe, schematy i mapy.

6. O ile to możliwe, to wchodząc do Oazy należy teleportować się jak najbliżej samego portalu. Należy unikać podróżowania do Oazy stałymi trasami, które mogłyby zostać wyśledzone. Zauważenie nieznanych osób kręcących się w pobliżu portalu należy jak najszybciej zgłosić.Załącznik B:

Spakowanie i Opuszczenie Oazy
(wersja dla mieszkańców)


! W razie zarządzenia ewakuacji zniszcz ten dokument !


Zapoznaj się i zapamiętaj obowiązujące sygnały ostrzegawcze:


(1 wystrzał, 30 sekund przerwy, 2 wystrzały krótko po sobie)

Możliwe zagrożenie. Natychmiast udaj się do miejsca swojego zamieszkania (chata, namiot). Nie przemieszczaj się. Oczekuj na dalsze instrukcje i przygotuj się na konieczność ewentualnej ewakuacji.(1 wystrzał, 30 sekund przerwy, 3 wystrzały krótko po sobie)

Konieczność ewakuacji. Bezzwłocznie udaj się do punktu zbiórki i oczekuj spokojnie na dalsze instrukcje. Nie marnuj czasu na pakowanie. Jeśli w twoim otoczeniu znajdują się dzieci, ranni lub osoby starsze, pomóż im w dotarciu do punktu zbiórki. Bezwzględnie stosuj się do poleceń członków Zakonu Feniksa. Jeśli opuszczasz dom jako ostatni, wychodząc, pozostaw na drzwiach symbol X. Jeśli znajdujesz się poza obozowiskiem, NIE WRACAJ DO NIEGO, kieruj się bezpośrednio do punktu zbiórki.(2 wystrzały krótko po sobie, 30 sekund przerwy, 1 wystrzał)

Sygnał służący do wezwania pomocy. Stosuj go TYLKO w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia. Po nadaniu sygnału ukryj się w bezpiecznym miejscu (jeśli to możliwe) i czekaj na nadejście członków Zakonu Feniksa.(1 wystrzał, 30 sekund przerwy, 1 wystrzał, 30 sekund przerwy, 1 wystrzał)

Wszyscy mieszkańcy obecni w punkcie zbiórki zostali ewakuowani, członek Zakonu Feniksa w ciągu następnej minuty zniszczy lampion umożliwiający opuszczenie Oazy. Jeśli wciąż znajdujesz się na wyspie, zasygnalizuj swoje położenie pojedynczym wystrzałem NATYCHMIAST po zauważeniu sygnału, a następnie bezzwłocznie udaj się do punktu zbiórki.(5 wystrzałów krótko po sobie)

Ewakuacja odwołana.


Zapoznaj się z poniższym schematem ewakuacji i w razie jej ogłoszenia kieruj się do punktu zbiórki drogą odpowiadającą twojemu segmentowi. Jeśli jesteś jedną z osób odpowiedzialnych za ewakuację segmentu, upewnij się, że wszyscy jego mieszkańcy otrzymali wiadomość o konieczności opuszczenia domów.
Po opuszczeniu Oazy kieruj się do świstoklika wskazanego przez członka Zakonu Feniksa, później oczekuj na dalsze instrukcje. Nie opuszczaj samodzielnie miejsca docelowego, chyba że znajdziesz się w niebezpieczeństwie.


Załącznik C:

Spakowanie i Opuszczenie Oazy
(wersja dla członków i sojuszników Zakonu Feniksa)


! W razie zarządzenia ewakuacji zniszcz ten dokument !

! Koniecznie zapoznaj się również z instrukcją dla mieszkańców !


Jeśli pełnisz aktualnie funkcję strażnika i zarejestrowałeś zagrożenie:

1. Wyślij odpowiedni sygnał ostrzegawczy, w zależności od tego, czy zachodzi potrzeba ewakuacji, czy nie.

2. Powiadom o sytuacji wszystkich członków i sojuszników Zakonu Feniksa, którzy w danym momencie przebywają na terenie Oazy, wysyłając do nich patronusy z wiadomością (taka lista powinna zawsze znajdować się w stróżówce). Przydziel im zadania w zależności od potrzeby (obrona portalu, ewakuacja obozowiska, obrona punktu zbiórki). Po wysłaniu powiadomienia NATYCHMIAST zniszcz wszelkie dokumenty i listy zawierające dane, które wróg mógłby wykorzystać.

3. Pozostań na miejscu dopóki nie zostanie wysłany sygnał zakończenia ewakuacji.

4. Jeśli zagrożenie zostanie zażegnane, natychmiast odwołaj ewakuację, wysyłając odpowiedni sygnał.


Jeśli w czasie przebywania na terenie Oazy zauważyłeś sygnał ostrzegawczy:

1. Zaczekaj na wiadomość przesłaną przez strażnika zawierającą dalsze instrukcje, a następnie postępuj zgodnie z nimi. Możesz zostać oddelegowany do: obrony portalu, przeprowadzenia ewakuacji lub obrony punktu zbiórki.

2. Jeśli zostałeś oddelegowany do przeprowadzenia ewakuacji, udaj się do obozowiska i upewnij się, że wszystkie domy zostały opuszczone. Domy puste powinny mieć drzwi oznaczone znakiem X. Po sprawdzeniu każdego segmentu, oznacz drzwi pierwszego i ostatniego domu w segmencie symbolem O - oznaczającym, że cały segment został ewakuowany. Po upewnieniu się, że wszyscy opuścili obozowisko, udaj się do punktu zbiórki.

3. Jeśli zostałeś oddelegowany do punktu zbiórki, pilnuj porządku przy ewakuacji. Mieszkańcy powinni być ewakuowani przy pomocy lampionu w grupach po dziesięć osób, należy ich dokładnie przeliczać, by upewnić się, że wszyscy opuścili wyspę. Członkowie Zakonu Feniksa opuszczają Oazę jako ostatni. Ostatnia osoba pozostała na wyspie jest zobowiązana do wysłania sygnału oznaczającego zakończenie ewakuacji, a następnie do zniszczenia lampionu, aby nie mógł zostać użyty przez wroga. Po zniszczeniu lampionu deportuj się. Po aportacji, postaraj się ustalić swoją lokalizację i przesłać wiadomość do któregoś z członków Zakonu Feniksa.

4. Jeśli po zauważeniu sygnału ostrzegawczego nie otrzymałeś wiadomości od strażnika, skieruj się od razu do portalu w celu oceny sytuacji.
I wish that I could say
I am a light that never goes out
but I flicker
from time to time

William Moore
William Moore
Zawód : lotnik, łącznik, szkoleniowiec
Wiek : 29
Czystość krwi : Mugolska
Stan cywilny : Żonaty
jeno odmień czas kaleki,
zakryj groby płaszczem rzeki,
zetrzyj z włosów pył bitewny,
tych lat gniewnych
czarny pył
OPCM : 30 +5
UROKI : 10
ALCHEMIA : 0
UZDRAWIANIE : 0
TRANSMUTACJA : 10 +3
CZARNA MAGIA : 0
ZWINNOŚĆ : 30
SPRAWNOŚĆ : 25
Genetyka : Czarodziej

Zakon Feniksa
Zakon Feniksa
https://www.morsmordre.net/t5432-william-moore https://www.morsmordre.net/t5459-bursztyn https://www.morsmordre.net/t12096-william-moore https://www.morsmordre.net/f376-irlandia-gory-derryveagh https://www.morsmordre.net/t5461-skrytka-bankowa-nr-1345 https://www.morsmordre.net/t5460-billy-moore
Sioo!
Szybka odpowiedź
Uprawnienia

Nie możesz odpowiadać w tematach